logo

Świętochłowice to miasto znajdującej się w południowej części Polski, w województwie śląskim. Jest zlokalizowane w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, granicząc z Bytomiem, Chorzowem i Rudą Śląską. Pod względem geograficznym leży na Wyżynie Katowickiej, nad rzeka Rawą. Świętochłowice trzecie najgęściej zaludnione miasto w Polsce, gdzie żyje około 52 tysiące osób. Za intensywny rozwój miasta na przestrzeni wieków głównie odpowiedzialny był przemysł górniczy i hutniczy. Aktualnie większość kopalń jest już zlikwidowanych.

Historia miasta

O Świętochłowicach pierwszy raz napisano w początkach XIV wieku. Miasto na przestrzeni wieków często zmieniało swoich właścicieli. Głównym impulsem do dynamicznego rozwoju było odnalezienie pokładów węgla kamiennego w latach dwudziestych XIX wieku. Wtedy uruchomiono tutaj pierwsza kopalnię „Król Saul”. W okresie II wojny światowej w okolicach i mieście nie prowadzono poważnych działań wojennych. Działały tu filie obozów koncentracyjnych.

Co ciekawego w Świętochłowicach?

W mieście znajduje się kilka interesujących zabudowań wpisanych do rejestru zabytków. Są to między innymi Zakłady Cynkowe „Silesia”, a dokładnie zespół walcowni w Lipinach, kopalnia „Polska” z zabytkowymi wieżami wyciągowymi, następnie kościół ewangelicki pod wezwaniem Jana Chrzciciela, kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej, kościół św. Augustyna z wyjątkowymi witrażami. W centrum oglądać można kamienice „familoki”, wieżę ciśnień, kościół św. Piotra i Pawła. W dzielnicy Piaśniki znajduje się zameczek i schron bojowy, w Chropaczowie – były ratusz, kościół Matki Boskiej Różańcowej. To tylko niektóre ciekawe punkty na mapie miasta, jest ich znacznie więcej.

Do aktywnego wypoczynku zapraszają okoliczne lasy i stawy. Powodzeniem cieszą się takie jak Wąwóz, Skałka czy Foryska. Czeka dużo doskonałych tras do wycieczek pieszych i rowerowych. Można dojechać między innymi na Górę Hugona – najwyższe wzniesienie Świętochłowic.

Powrót do góry
facebook