logo

Świętochłowice to miasto znajdującej się w południowej części Polski, w województwie śląskim. Jest zlokalizowane w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, granicząc z Bytomiem, Chorzowem i Rudą Śląską. Pod względem geograficznym leży na Wyżynie Katowickiej, nad rzeka Rawą. Świętochłowice trzecie najgęściej zaludnione miasto w Polsce, gdzie żyje około 52 tysiące osób. Za intensywny rozwój …

Powrót do góry
facebook